آنچه که انجام می دهیم ...

محصولات گرجی پلاست

تولیدی لوازم آزمایشگاهی

یورین باتل - غیر استریل

لوله آزمایشگاهی گاما

ظروف استول قاشقک دار

----------------------

درب لوله آزمایشگاهی

گالری تصاویر